Wat is het verschil tussen een 'relatie' en een 'locatie'?

In Centix lijken bepaalde termen op elkaar wat kan leiden tot verwarring. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen een 'relatie' en een locatie 

Het verschil wordt duidelijk gemaakt door beide begrippen te definiëren en concrete voorbeelden te geven en het verschil aan te duiden door de hiërarchie te laten zien aan de hand van een diagram. 


  • 'Relatie' te benaderen via: https://uwomgeving.centix.com/backoffice/relations 

In Centix zijn er verschillende toepassingen binnen de 'relatieswelke allemaal terug te vinden zijn in het 'relatie overzicht denk aan: ‘objecten’, 'locaties’ en ‘personen’. 

 

Het kan de eigen organisatie zijn als in de eigenaar van de 'objecten‘projecten en 'locaties’. Een andere vorm is een van de eigen klanten waar bijvoorbeeld wordt gekeurd. Een laatste mogelijkheid is een van de partners/leveranciers welke diensten en/of producten leveren aan de organisatie. 

 

Bij het aanmaken van een 'object' of locatie' dient er altijd een 'relatie' op te worden gegeven omdat dit een verplicht veld is.  

 

  • 'Locatie' te benaderen via: https://uwomgeving.centix.com/locations.aspx 

In Centix zijn er verschillende types van locatieswelke allemaal terug te vinden zijn in het 'locatie overzicht. 

Voorbeelden van een locatie zijn: Een bouwlocatie, project, voertuig of een medewerker-locatie'. Het is eventueel mogelijk om onder een 'locatie' andere 'locaties toe te voegen. In Centix wordt dit een hoofdlocatie' genoemd met sub-locaties. 

 

Het verschil: 

Een 'relatie' is ten alle tijden overkoepelend aan het geheel wat in Centix onder de desbetreffende 'relatie' wordt geregistreerd of dit nu 'objecten'locaties of personen zijn, het leidt altijd terug naar een 'relatie' 

_______________________________________________________________________________________

Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de FAQ worden benoemd welke niet in uw eigen omgeving staan.
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
  • De rechten zijn niet toegekend 
  • De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie 
  • De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld 

Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist. Het gebruik van de artikelen in de FAQ zijn op eigen risico. Centix tracht er naar om de artikelen na de release van een nieuwe versie zo snel als mogelijk bij te werken.