Ik wil een persoon toevoegen.

Iemand toegang geven tot jullie Centix omgeving kan via het personen overzicht. In het menu staat 'relaties' -> 'personen' klik hier op of ga naar https://uwomgeving.centix.com/backoffice/persons. Hier is een overzicht van alle personen die toegang hebben tot jullie omgeving. Let op, wanneer hier komt te staan 'Geen toegang' betekent dit dat er geen rechten zijn verleend om hier wijzigen in aan te brengen. Neem dan contact op met de collega die over Centix gaat, Centix zelf kan geen rechten toekennen.

Wel toegang? Dan is er links bovenin een knop 'Toevoegen':

Gegevens in verband met AVG geanonimiseerd. 

Wanneer er op toevoegen is geklikt, wordt er een overzicht getoond waar de gegevens van de persoon die toegang nodig heeft kunnen worden ingevuld, waarbij de rode velden verplicht zijn. Klik hierna rechtsboven op de blauwe 'Opslaan' knop en de persoon is toegevoegd aan jullie Centix omgeving.

_______________________________________________________________________________________
Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de FAQ worden benoemd welke niet in uw eigen omgeving staan.
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
  • De rechten zijn niet toegekend 
  • De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie 
  • De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld 
  • Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist.

    Het gebruik van de artikelen in de FAQ zijn op eigen risico. Centix tracht er naar om de artikelen na de release van een nieuwe versie zo snel als mogelijk bij te werken.