Object ID generatoren - autonummering van objecten

Voor klanten welke gebruik maakte van de autonummering van Objecten is er goed nieuws! Bij het automatisch genereren kwam het wel eens voor dat de autonummering niet meer klopte doordat er nummers werden geïmporteerd. Voorheen moest hiervoor contact worden opgenomen met de support maar dit is nu verleden tijd! Vanaf versie 4.5.77.0 kan dit zelf worden hersteld in het Admin Panel.  Hoe? Dat wordt hieronder in het artikel uitgelegd.


Object ID-generatoren gebruik

Object ID-generatoren is te vinden in het Admin Panel à systeemtabellen à Objecten à Object ID generatoren. In het overzicht van de ObjectID generatoren is te zien welke geactiveerd zijn en de instellingen hiervan.

Door op de regel van de object ID-generator te klikken, bijvoorbeeld ‘Objecttype’ worden de instellingen geopend. Hier kunnen de onderstaande velden worden ingesteld:

Veld: 

Omschrijving:

Omschrijving

Het type van de Object ID generator.

Prefix waarde

Voorlooptekstvoorbeeld: ‘Prefix’ – 125001 à Centix – 125001

(Alleen van toepassing bij Object ID generator ‘Nummer’)

Scheidingsteken

Scheiding teken in het objectID tussen de ID van het product of objecttype en het volgnummer. Voorbeeld: Aggregaat – 125001 of Aggregaat _1250001

Volgnummer minimale lengte

Het minimale aantal karakters voor het volgnummer. Voorbeeld: 125001 zijn 6 of 1001 zijn 4.  

Ingeschakeld

Status van de Object ID generator.

 

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, LettertypeAutomatisch gegenereerde beschrijving

Via de rechtermuisknop klik à ‘voor geselecteerde regels’ optie ‘Toon volgnummers’, zijn de volgnummers te zien op basis van objecttype of product.

Afbeelding met tekst, schermopname, software, LettertypeAutomatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, ontvangstAutomatisch gegenereerde beschrijving

Om vervolgens het Volgende volgnummer te corrigeren kan via de voorgeselecteerde regels optie ‘Herbereken volgende nummer’ het volgende nummer berekend worden.

Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopnameAutomatisch gegenereerde beschrijving

Hiermee kan het volgende Object ID in de reeks voor dit objecttype nu weer automatisch gegenereerd worden bij het aanmaken van een nieuw object.

_______________________________________________________________________________________

Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de FAQ worden benoemd welke niet in uw eigen omgeving staan.
 Dit kan meerdere oorzaken hebben:
  • De rechten zijn niet toegekend 
  • De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie 
  • De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld 

  • Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist. Het gebruik van de artikelen in de FAQ zijn op eigen risico. Centix tracht er naar om de artikelen na de release van een nieuwe versie zo snel als mogelijk bij te werken.