Hoe pas ik het menu aan in Centix?

Zo goed als overal in het systeem wordt de menubalk getoond. Dit zorgt ervoor dat er gemakkelijker genavigeerd kan worden door het gehele systeem. Het is mogelijk om deze naar wens aan te passen, zodat er nog gemakkelijker genavigeerd kan worden naar bijvoorbeeld pagina's die veel gebruikt worden, dit gaat als volgt:

 1. Ga naar het Admin panel, deze is te benaderen via het menu of doormiddel van websitelink.com/admin het kan zijn dat er staat dat u geen toegang heeft. Wanneer dit zich voordoet vragen wij uw om contact op te nemen met diegene bij uw in de organisatie die over Centix gaat. Centix kan u geen extra rechten geven.
 2. In het Admin panel zit aan de linkerkant een menu, in dit menu zit een kopje 'Menus', klik hier op
 3. Selecteer het menu waarbij je een wijziging wil aanbrengen.
 4. Nu verschijnt het onderstaande scherm, hier staat het gehele menu met ernaast meerdere iconen.

Toelichten verschillende iconen:

< : Deze wordt getoond wanneer een menu item gekoppeld zit onder een ander menu item. Door hierop te klikken wordt het item ontkoppeld uit het menu.
> : Met deze knop koppel wordt het menu item onder een ander menu item gekoppeld.
^ : Hiermee wordt het menu item een plaats hoger gezet.
⌄ : Hiermee wordt het menu item een plaats lager gezet.

+ : Hiermee wordt een menu item toegevoegd onder het menu item.
(Potlood): Hiermee kun je een menu item wijzigen.
x : Hiermee verwijder je het huidige menu item.

Menu item detail verschillende velden:

Wanneer er op toevoegen of wijzigen wordt geklikt, verschijnt dit scherm:

Hieronder staat uitgelegd wat elk veld betekent:

 • Menu: Standaard ingevuld met de web omgeving in kwestie
 • ID: reeks cijfers, getallen of naam van het menu item dat toegevoegd moet worden
 • Doelvenster: ‘Parent’ indien het venster gelinkt moet zijn aan de omgeving en ‘Leeg’ als dit niet het geval is 
 • Item type: ‘Link’ als dit een verwijzing is naar een pagina of item, ‘Inhoud’ als dit een item is dat informatieve teksten bevat, ‘Pagina’ als dit een externe link naar een webpagina moet bevatten. 
 • Omschrijving: een bondige beschrijving van het item in kwestie 
 • Tooltip:  zelf in te vullen hint die verschijnt wanneer de gebruiker met de muis over het menu item gaat 
 • URL: link waar het menu item nar doorverwezen wordt, alleen het gedeelte achter de .com  (bijvoorbeeld /movelogs.aspx )
 • Gebruik beperkte toegang: Aanvinken met de bijbehorende rollen als alleen bepaalde rollen hierbij mogen komen 

Onderaan staat ook nog extra talen, wanneer er gebruik wordt gemaakt van extra talen in het systeem is het mogelijk door op 'bewerken' te klikken het menu item de juiste vertaling te geven. Wanneer de vertaling dan wordt aangepast wordt het juiste menu item getoond.

_______________________________________________________________________________________
Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de FAQ worden benoemd welke niet in uw eigen omgeving staan.
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
 • De rechten zijn niet toegekend 
 • De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie 
 • De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld 

 • Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist. Het gebruik van de artikelen in de FAQ zijn op eigen risico. Centix tracht er naar om de artikelen na de release van een nieuwe versie zo snel als mogelijk bij te werken.